Vzdělávací víkend MMS 4

Víkendový seminář v rámci Metodologicko-statistického modulu  projektu VZKAS

Název:
"Lineární regrese jako vstupní brána ke statistickým modelům v psychologii"

Termín:
10. a 11. prosince 2011
vždy od 9:00 o 16:00

Místo:
Katedra psychologie FF UP v Olomouci
Vodární 6, počítačová učebna (přízemí vlevo)

Přednášející:
Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
FSS MU BrnoObsah:


Dvoudenní seminář si klade za cíl sjednotit heterogenní statistické znalosti začínajících studentů doktorského studia psychologie v koncepčním rámci lineárně regresního modelu a poskytnout tak solidní základnu znalostí pro porozumění pokročilým lineárním statistickým modelům.


1) Představíme si myšlenku statistického modelu a ukážeme si, jak jsou korelace, t-testy a anova nejjednoduššími formami lineárně regresního modelu. Na tomto modelu si také připomeneme základní koncepty statistické indukce (signifikance, síla testu, velikost účinku).


2) Potom se budeme věnovat běžným použitím lineárně regresního modelu s důrazem na to, na jaké výzkumné otázky nám poskytuje tento přístup odpovědi. Přitom se seznámíme s různými způsoby zahrnování různých proměnných do regresního modelu, vč. kategorických proměnných a hierarchické regrese.


3) V závěrečné části si představíme směry, jimiž se lineárně regresní model rozšiřuje na další oblasti použití: logistická regrese a generalizovaný lineární model, multi-level regresní modely, strukturní modelování (SEM).
V částech 1 a 2 budeme průběžně pracovat se Statisticou (hands-on). V části 3 si budeme spíše povídat.
Program není fixní a bude upraven podle aktuálních potřeb skupiny účastníků, která se sejde.

Kategorie

  • Vzdělávací víkend

Datum

10.–11.12.2011

Číslo akce

25

Čas

09:00–16:00

Místo

Katedra psychologie FF UP
Vodární 6, Olomouc

Místnost

PC učebna

Běžná cena

bez poplatku

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

Volná místa

2

Konec registrace

07.12.2011

Registrace

Je mi líto, čas pro registrace uběhl.


Zpět na seznam