Dokumenty z workshopů

Workshop č. 1 - prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc - úterý 3. listopadu 2009 - Nové směry a přístupy v pedagogické psychologii


Workshop č. 2 - doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. - úterý 24. listopadu 2009 - Deprese a výkon

 

Workshop č. 3 - prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc. - 8. dubna 2010 - Výzkumný protokol

 

Workshop č. 4 - doc. MUDr. Ján Praško, CSc. - Kognitivně behaviorální terapie

 

Workshop č. 5 - prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc - Klima školy - sociální konstrukt a problémy s jeho měřením; Psychologie založená na důkazech (evidence-based psychology)

 

Workshop č. 6 - Doc. ing. Branislav LACKO, CSc. - Projektové řízení - Doporučení pro úspěšné projekty

 

Workshop č. 7 - prim. MUDr. Miroslav Novotný - Neurofeedback a jeho využití v psychologické praxi

 

Workshop č. 8 - Doc. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - školní psychologie a školní psycholog

 

Workshop č. 9 - prim. MUDr. Miroslav Novotný - Cogmed trénink pracovní paměti

 

Workshop č. 10 - PhDr. Martin Lečbych- Moderní Rorschachovské systémy

 

Workshop č. 11 - doc. PhDr. Eva Gajdošová, PhD

 

Workshop č. 12 - Dr. Eddie Fisher - Psychology in Project Environments

 

Workshop č. 13 - Anna Bokszczanin, Ph.D., Małgorzata Szarzyńska, Ph.D

 

Workshop č. 14 - Bc. Kristián Nosál a Ing. Petra Komínková

 

Workshop č. 15 - PhDr. Petr Goldmann - TAT a odvozené metody v psychologické diagnostice

 

Článek z konference PhD existence II

 Další dokumenty k workshopům, včetně powerpointových prezentací, v něktěrých případech i audio, video záznamů a přepisů sdělení naleznete na stránkách e-learningu, tato sekce je zde přítupná i pro hosty.

Na sekci workshopy na e-learningu přejděte zde...

 


Informace

Zde naleznete dokumenty určené k propagaci projektu a dokumenty určené všem návštěvníkům webu. Dokumenty související s výukou naleznou studenti v e-learningovém systému. Další dokumenty z workshopů, včetně prezentací a přepisů, jsou dostupné i pro hosty na e-learningu.

 


Pro zajímavost si zde můžete stáhnout tabulku srovnávající podmínky doktorských programů psychologie na 4 českých katedrách.


Zde si můžete stáhnout dokument s povinnostmi PGS studia tak, jak je aktualizovaný od školního roku 2011/2012.