Workshop 9 - prim. MUDr. Miroslav Novotný

Téma: Cogmed trénink pracovní paměti

(workshop bude akreditovaný AKP ČR)

Cogmed trénink pracovní paměti je počítačový program pomáhající dětem, adolescentům i dospělým k trvalému zlepšení pozornosti. Toho je dosaženo pomocí trénování kapacity pracovní paměti. Program je založen na vědeckých důkazech (evidence – based).

 

Bližší informace - web  Centra duševního zdraví Jeseník

 - web společnosti  Cogmed

 

Autoři: MUDr. Novotný, Mgr. Haase
 
 Kognitivní remediace pracovní paměti pomocí počítače je komplexní pěti
 týdenní program, který napomáhá dětem i dospělým s deficity pozornosti  tím,  že trénováním zvyšuje kapacitu jejich pracovní paměti. Jedná se o počítačový software podobný hře. Dětský uživatel trénuje doma ve spolupráci s rodiči, dospělý za asistence blízké osoby. Kompletní program zahrnuje úvodní interview, první sezení, 25 dní tréninku během 5 týdnů s podpůrnými telefonáty či návštěvami u osobního trenéra, závěrečné sezení po měsíci a kontrolní sezení po šesti měsících. Po ukončení tréninku samotného klient využívá 12 měsíců odlehčenou verzi programu k dalšímu procvičování své pozornosti. Terapeut respektive trenér má o pokrocích uživatele přehled díky výstupům přenášeným po internetu do jeho počítače. Podstatným znakem systému je průběžné automatické přizpůsobování aktuální kapacitě pracovní paměti uživatele. Klient v programu trénuje vizuálně prostorové a verbální úlohy na pracovní paměť.
 
 Studie opakovaně potvrzují normalizaci úrovně pracovní paměti po proběhlém tréninku s generalizací efektu na kompletní symptomatiku ADHD (Klingberg et al., 2002, 2005). (Beck et al., 2008). Další výzkumy prokazují po ukončeném tréninku zlepšení kognitivních funkcí u starších osob od 60 do 70 let (Westerberg et al., 2007a), a u osob s poškozením mozku (Westerberg et al., 2007b). Na zobrazovacích metodách byla po tréninku zjištěna zvýšená aktivita v mediálním frontálním gyru a v superiorních a inferiorních parietálních kortexech (Olesen et al., 2003). Jiná studie, publikovaná v časopise Science, prokázala zvýšení denzity korových dopaminových D1 receptorů a zvýšení D1 vazebného potenciálu v prefrontálním a parietálním kortexu, čímž bylo doloženo, že mentální trénink může ovlivnit neurotransmisi in vivo (McNab et al., 2009).
 
 Tyto výsledky ukazují, že poruchy v oblasti pracovní paměti souvisejí s učením a lze překonat intenzivním procesem tréninku. Poznatky o nutnosti maximálního zatížení při tréninku pracovní paměti potvrzuje Hinze s kolegy (2009) na souboru 610 probandů. Kontrolní skupiny se střední ebo nízkou zátěží v tréninku se nedokázaly naučit požadovanou látku, neboť jejich kapacita pracovní paměti byla nedostatečně trénována.
 
   
 Základní literatura (další odkazy dostupné u autorů či na  www stránkách
 cdzjesenik.cz):
 
  Klingberg T, Fernell E, Olesen P, Johnson M, Gustafsson P, Dahlström K,
 Gillberg CG, Forssberg H, Westerberg H (2005), Computerized training of
 working memory in children with ADHD - a randomized, controlled trial. J
 American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 44 (2):177-186.
 
 McNab, F., Varrone, A., Farde, L. et al. (2009). Changes in Cortical
 Dopamine D1 Receptor Binding Associated with Cognitive Training. Science 323: 800-802.
 
 Westerberg H, Jacobaeus H, Hirvikoski T, et al. (2007b). Computerized working memory training after stroke - a pilot study. Brain Injury

Kategorie

  • Workshop - klinická psychologie

Datum

06.10.2011

Číslo akce

26

Čas

09:00–16:00

Místo

Katedra psychologie FF UP
Vodární 6, Olomouc

Přednášející

prim. MUDr. Miroslav Novotný

Běžná cena

bez poplatku

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

Volná místa

Dostatek

Konec registrace

05.10.2011

Registrace

Je mi líto, čas pro registrace uběhl.


Zpět na seznam