Vzdělávací víkend MMS5

Projekt VZKAS a Katedra psychologie FF UP Vás zvou na víkendový metodologický seminář MMS5 na téma:


Fuzzy pohled na psychologická data
„Umíš-li to popsat slovy, já s tím umím pracovat!“


Termín:
14. a 15. dubna 2012 vždy od 9:00 o 16:00
Místo:
Katedra psychologie FF UP v Olomouci
Vodární 6, počítačová učebna (přízemí vlevo)


Přednášející:
Mgr. Jan Stoklasa
doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
Mgr. Pavel Holeček
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP


Víkendový seminář si klade za cíl zprostředkovat účastníkům jiný (méně tradiční) pohled nejen na psychologická data a práci s nimi, ale také obecně na možnosti formálního (a přitom i laikům velice srozumitelného) popisu fungování složitých systémů - kam člověk a lidská psychika rozhodně patří. Poskytnout metodologický rámec formálního zacházení s jazykově popsanými vztahy a proměnnými a ukázat silné a slabé stránky tohoto přístupu (tj. jazykově orientovaného modelování, fuzzy metod a metod pro podporu rozhodování) na příkladech z oblastí personalistiky, psychologické diagnostiky atd. Účastníci získají základní povědomí o zajímavé alternativě ke statistickému přístupu práce s daty a budou si moci vyzkoušet práci se softwarem FuzzME. Cílem není získat hluboké teoretické znalosti o dané problematice, ale zjistit, co se od daných metod dá očekávat, jak mohou být psychologům při jejich práci prospěšné a naučit se, jak s nimi pracovat na uživatelské úrovni (např. s využitím softwaru FuzzME). Přitom zdaleka nejde o metodologickou oblast psychologii cizí – psychologové stáli u zrodu mnoha podobných metod a dodnes zůstávají i v této oblasti otázky, na něž mohou v rámci svého výzkumu odpovědět nejlépe právě psychologové. Několik tematických celků, kterým se můžeme a budeme věnovat:


1)    Základní myšlenky fuzzy přístupu a jazykově orientovaného modelování
2)    Rozdíly a shody mezi „klasickými“ přístupy a fuzzy přístupem
3)    Praktické příklady využití zmíněných metod v personalistice, psychologické diagnostice a metodologii
4)    Ukázka práce se softwarem FuzzME, interaktivní řešení modelových úloh, diskuse k tématu


Byli bychom rádi, kdybychom se v rámci tohoto semináře drželi spíše v rovině diskuse o tématu (přirozeně uvedené stručným představením základních pojmů), než frontální výuky. Chceme poskytnout prostor pro interakci mezi účastníky v kontextu zmíněných metod, nalezení zajímavých a nových aplikačních možností, nebo jen získání povědomí o dalších silných nástrojích pro práci a výzkum v oblasti psychologie.


Přihlašování je možné na webových stránkách projektu www.vzkas.upol.cz
V případě dotazů kontaktujte PhDr. Evu Maierovou maierovaeva@seznam.cz

Pozvánka ke stažení zde

Kategorie

  • Vzdělávací víkend

Datum

14.–15.04.2012

Číslo akce

34

Čas

09:00–16:00

Místo

Katedra psychologie FF UP
Vodární 6, Olomouc

Místnost

PC učebna

Běžná cena

bez poplatku

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

Volná místa

Dostatek

Konec registrace

12.04.2012

Registrace

Je mi líto, čas pro registrace uběhl.


Zpět na seznam