M3P - Konferenční poster

Konferenční poster (workshop)

Datum konání: neděle 25. března 2012
Čas: 9:00 – 14:00 Pozn. čas ukončení je přibližný. Může se změnit dle počtu a potřeb účastníků. V průběhu bude několik kratších přestávek. Nebude obědová přestávka.


Lektor: Aleš Neusar
Počet účastníků: min. 4 a max. 12 aktivních účastníků s posterem.
Místnost konání: počítačová učebna
Body v e-learningu: 9 bodů (za přípravu + účast na workshopu)

Program workshopu:
-    Tipy jak vytvořit poutavý poster a handout (obsah, množství textu, rozložení, grafika, písma apod.).
-    Stručné seznámení s běžnými programy, ve kterých je možné postery vytvářet (PowerPoint, InDesign, Publisher; očekává se, že alespoň některý z programů již částečně ovládáte).
-    Úprava posteru. Každý účastník si během workshopu „vylepší“ svůj vlastní poster. Opakovaná individuální zpětná vazba od lektora i ostatních účastníků workshopu. Nutné si vzít vlastní notebook – ať pracujete v programech, které máte dostupné. V nezbytném případně možné využít počítačů v počítačové učebně.
-    Úprava handoutu k posteru. Každý účastník si během workshopu „vylepší“ handout k posteru.
-    Prezentace vlastního posteru - ústní prezentace hlavního poselství posteru během 3-4 min. Česky nebo anglicky (dle vlastního uvážení).

Požadavky před workshopem:
-    Registrace online na workshop.
-    Vytvoření vlastního posteru a odeslání nejpozději do 10. března lektorovi na e-mail. Zpětná vazba e-mailem na poster nejpozději týden před konáním workshopu. E-mail: ales.neusar@upol.cz. Pokud v současnosti žádný poster netvoříte, je možnost poslat i poster, který již máte hotový, a již byl zveřejněn.
-    Vytvoření handoutu k posteru a odeslání nejpozději do 10. března lektorovi na e-mail.  Zpětná vazba e-mailem na handout nejpozději týden před konáním workshopu.
-    Příprava na workshop – četba doporučených zdrojů o tvorbě odborného posteru (budou zaslány účastníkům workshopu nejpozději 3 týdny před workshopem. Některé jsou již vyvěšeny v e-learningu)


Požadavky na poster a handout:
-    Formát A0 na výšku (případně dle norem konkrétní konference – zaslat tuto normu lektorovi spolu s posterem).
-    Mělo by jít o poster, se kterým pojedete v budoucnu na konferenci (případně jste již na konferenci byli). Popřípadě můžete vytvořit poster pro účely workshopu.
-    Jakékoliv téma z vašeho výzkumu či odborného zájmu.
-    Kvalitní grafické i obsahové provedení (jinak to opravdu nemá smysl).
-    V angličtině, češtině či němčině (dle vlastního uvážení).
-    Handout A4 jednostranný či oboustranný (případně i jiný formát dle Vašich preferencí).
-    Workshopu je možno se účastnit i jako „divák“ – čili bez vlastního posteru (pouze 3 body v rámci e-learningu).

Kategorie

  • Vzdělávací víkend

Datum

25.03.2012

Číslo akce

39

Čas

09:00–14:00

Místo

Katedra psychologie FF UP
Vodární 6, Olomouc

Místnost

PC učebna

Běžná cena

bez poplatku

Kontaktní osoba

Mgr. Aleš Neusar

Volná místa

7

Konec registrace

16.03.2012

Registrace

Je mi líto, čas pro registrace uběhl.


Zpět na seznam