Workshop 6 - Doc. Ing. Branislav LACKO, CSc.

Workshop bude zaměřen na projektové řízení.

 

Téma: DOPORUČENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
(předprojektové fáze, projektové a poprojektové fáze, nejčastější chyby projektu)

 

O přednášejícím:

 

Obor letecká výroba absolvoval na Letecké fakultě VA Brno v roce 1967 Externí aspiranturu absolvoval na VUT FE v Brně v letech 1977-1982 v oboru technická kybernetika

 

Habilitační práci obhájil na VUT FS v Brně v roce 1995 v oboru automatické řízení Odbornou praxi získal ve výpočetním středisku TOS KUŘIM v letech 1967 – 1990, kde pracoval jako programátor, analytik, systémový programátor a vedoucí výpočetního střediska a podílel se na podnikových projektech i oborových projektech v rámci trustu Továren strojírenské techniky Praha..

Na VUT v Brně, Fakultě strojního inženýrství, působí jako vysokoškolský učitel od roku 1991 v Ústavu automatizace a informatiky, kde vyučuje předměty: Navrhování informačních a řídicích systémů, Systémy CIM, Systémy CASE, a předmět Integrovaná neprůmyslová automatizace.

 

Je členem Společnosti pro projektové řízení, národní členské organizace mezinárodní společnosti International Project Management Association pro podporu projektového řízení. Absolvoval výcvikový kurs LOGICAL FRAME METHOD u firmy TEAM Technologies, mezinárodní seminář pánů Younkera a Pattona z George Washington University a seminář rakouského institutu PROJECT MANAGEMENT INSTITUT of AUSTRIA.

 

Zúčastňuje se referáty o projektovém řízení na našich i zahraničních konferencích. Je autorem řady odborných článků o aplikaci projektového řízení v odborných časopisech a autorem vysokoškolských skript. Je členem výboru Společnosti pro projektové řízení. Pracoval na řešení dvou zahraničních grantů z oblasti projektového řízení.

V současné době se věnuje aplikaci projektového řízení v následujících oblastech:

 • návrh a realizace firemních informačních systémů
 • metody vývoje j softwarových produktů
 • návrhu metody RIPRAN pro analýzu rizik firemních projektů
 • návrh a realizace projektů automatizovaných informačních a řídicích systémů
 • aplikace simultálního inženýrství pří konstrukci nových výrobků (Concurrent Design).

Dále je členem:

 • Českomoravské společnosti pro automatizaci (člen výboru společnosti)
 • České společnosti pro systémovou integraci (člen výboru Jihomoravské sekce)
 • České společnosti pro jakost (vedoucí regionální skupiny projektového managementu Brno)
 • České společnosti pro kybernetiku a informatiku

Kategorie

 • Workshop - pedagogická psychologie
 • Workshop - klinická psychologie

Datum

02.12.2010

Číslo akce

4

Čas

09:00–16:00

Místo

Katedra psychologie FF UP
Vodární 6, Olomouc

Místnost

učebna č. 5

Přednášející

Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc., Společnost pro projektové řízení

Běžná cena

bez poplatku

Kontaktní osoba

PhDr. Klára Bendová

Volná místa

Dostatek

Konec registrace

01.12.2010

Registrace

Je mi líto, čas pro registrace uběhl.


Zpět na seznam