Aktuální informace týkající se Doktorského studijního programu naleznete od října 2012 na webových stránkách Katedry psychologie FF UP


  Vítejte na stránkách projektu "Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů" se zkráceným názvem "VZKAS". Projekt je zaměřen na zkvalitnění terciárního vzdělávání na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na zatraktivnění výzkumu a vývoje v oblasti psychologie. 

  Náš tým vytvořil systém 3 následujících vzdělávacích modulů: Metodologicko-statistický modul, Modul projektový management a Modul pedagogických, publikačních a prezentačních dovedností.

  Vzdělávání cílových skupin probíhá především systémem e-learningu, dále v rámci víkendových workshopů, samostudiem a konzultacemi. V rámci projektu budou realizovány rovněž 2 konference a vytvořeny písemné publikace (skripta, sborníky, vzdělávácí texty).
Aktuálně

Na E-psychologii vyšel článek o PhD existenci II.


Při potížích s registrací na vzdělávací akce kontaktujte prosím redaktora webu Jana Haase, který Vás registruje.


PhD existence II - The standards of the proceedings contribution in english can be downloaded here


Program a časový harmonogram česko-slovenské psychologické konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech "PhD existence II" a XII. ročníku Mezinárodních studentských psychologických dnů ke stažení zde.


Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Fakulta sociálnych věd a zdravotnictva pořádá dne 20.4.2012 7. mezinárodní konferenci doktorandů v oboru psychologie a soc. práce.


Na konferenci PhD existence II vystoupí tito zvaní hosté: Mgr. Stanislav Ježek, PhD; Mgr. et Mgr. Jan Mareš, PhD na téma výuka psychologie; dále Wander van der Vaart, PhD, PhDr. Martin Loučka a Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. na téma zkušenosti s doktorátem. Více info zde.


Informace pro studenty v externí formě - vykazování publikační činnosti v OBD ZDE


ČASPa plánuje vydávání "Časpisu" - časopisu o aktualitách v ČASPě a rovněž o PhD studiu a aktivitách VZKASu - pokud máte tipy a nápady, co by mohl projekt obsahovat, pište prosím na tuto adresu: martina.bacurova(at)seznam.cz


Seminář na téma příprava konferenčního posteru dne 5.11. je nyní uvolněn pro přihlašování! Více info zde.


Při potížích s přihlašováním na vzdělávací akce se prosím obracejte na redaktora webu (Jan Haase).


Ve dnech 12. - 16. prosince 2011 bude probíhat distanční Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky


Brněnské Centrum pro výzkum neziskového sektoru pořádá podzimní kurz Teorie a praxe neziskového sektoru a občanské společnosti


Projekt "Věda Popularizace Prezentace" nabízí zdarma kurzy pro akademické pracovníky, nabídku si můžete stáhnout zde, návratku s přihlášením zde.


Nový Studijní a zkušební řád UPOL, platný od 1.7 2011, si můžete prostudovat zde. Shrnutí změn zde.


Informace k evidenci doktorského studia v systému STAG naleznete zde.


Informace o plánovaných nepovinných a nezávazných pravidelných konzultacích či seminářích z filozofie 20. stol. od prof. Blechy naleznete zde.


26. října se uskuteční první olomoucká Ph.D párty 2011, bližší info zde.


Ve dnech 30. - 31. ledna 2012 pořádá projekt VZKAS konferenci PhD existence II. Zveme Vás k účasti!


23. - 24. ledna 2012 v Bratislavě se bude konat konference "Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku - Diverzita v spoločonských vedách"


V sekci Registrace se můžete přihlašovat na vzdělávací akce vypsané na zimní semestr 2011.


Vážení studenti, od nového semestru zůstanou pouze tři vzdělávací moduly. Modul odborné angličtiny (MOA) se slučuje s Modulem prezentační dovednosti (MPD) a vzniká pouze jeden modul s názvem M3P: Modul pedagogických, publikačních a prezentačních dovedností, viz povinnosti PGS


Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění si můžete stáhnout ZDE


Na stránkách PedF UK v Praze byla zveřejněna zpráva o účasti na Studentských psychologických dnech 2011, které spolupořádal projekt VZKAS.


Zde si můžete stáhnout dokument s povinnostmi PGS studia tak, jak je aktualizovaný od školního roku 2011/2012.


Pro zajímavost si zde můžete stáhnout tabulku srovnávající podmínky doktorských programů psychologie na 4 českých katedrách.


Modul prezentační dovednosti, publikování a eticko-právní oblast bude díky reorganizaci projektu nadále vést Mgr. Aleš Neusar. Mgr. Jaroslav Vacek své aktivity v projektu ukončil.


Výsledky soutěže 11. MSPD 2011 v Olomouci naleznete zde. Hodnocení MSPD 2011 je k dispozici ke stažení zde.


Ve dnech 4. - 5.4. proběhla konference PhD existence organizovaná projektem VZKAS. Děkujeme všem za účast! Fotogalerii naleznete zde, další informace o konferenci, o sborníku atd. uveřejníme na tomto webu.


Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.


V sekci Registrace je vyvěšen seznam všech nadcházejících vzdělávacích akcí pořádaných projektem VZKAS.


Katedra filosofie hodlá od příštího akademického roku nabídnout pro studenty PGS 2-hodinovou přednášku "Problémy současné filosofie". Více info zde.


V menu přibyla stránka Povinnosti postgraduálního studia s přehledem nutných kreditů a bodů.


e-learningu v sekci workshopy jsou k dispozici přepisy celých workshopů doc. Praška a doc. Preisse


Pokud se chcete zeptat na přehled vaší současné "docházky", tj. na součet absolvovaných vzdělávacích víkendů, bodovaného samostudia a aktivit na e-learningu, kontaktujte vedoucí jednotlivých modulů, v případě absolvovaných workshopů manažerku projektu, Mgr. Evu Maierovou.