Programový a organizační výbor

Organizátor

•    Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

 

 


Předseda programového výboru:

 

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

 

Programový výbor:

 

PhDr. Klára Bendová

 

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

 

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

 

Mgr. Aleš Neusar

 

PhDr. Matúš Šucha, PhD.

 

Předseda organizačního výboru:

 

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

 

Organizační výbor:

 

Ing. Radek Aigel

 

Martina Bacúrová

 

PhDr. Klára Bendová

 

PhDr. Simona Cakirpaloglu, Ph.D.

 

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

 

Lukáš Franc

 

Mgr. Jan Haase

 

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

 

PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.

 

PhDr. Eva Maierová

 

Mgr. Aleš Neusar

 

Mgr. Veronika Očenášková

 

doc. PhDr. Vladimír Řehan

 

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

 

Lucie Vavrysová

 

Markéta Večerková

 

Karolína Veldová

 

Lukáš Vonostránský

        -

Hlavní fotograf:

 

Kateřina Manková