Kategorie a normy příspěvků

 

Vytiskněte si a vyplňte na konferenci, prosím, tento dokument, kterým dáváte souhlas se zveřejněním příspěvků pro potřeby studentů na našich stránkách. Děkujeme

 

Normy konferenčních příspěvků ke stažení zde.

Normy příspěvků do sborníku ke stažení zde.


1.) Přednáška

Maximální čas přednášky: 25 minut + 5 minut následná diskuse.

V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 150 osob. K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací).
Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce příspěvku.


 2.) Workshop


Délka workshopu: 1,5 hodiny.


Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30 osob (v přihlášce nutné specifikovat požadovaný počet účastníků).
V rámci workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.
K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.


3.) Poster    - může být proveden v češtině, slovenštině a angličtině.

Maximální rozměr posteru je 90 (výška) x 120 cm (šířka) (vertikální umístění).


Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu.
Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.


Doporučený obsah posteru

- Hlavička:
1. Název, místo konání konference, na které je poster prezentován
2. Titul - doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

- Vlastní obsah:
5. Úvod, záměr - uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu

6. Teoretické zakotvení výzkumu - rešerše hlavních tematických zdrojů
7. Popis základního a výběrového souboru
8. Metodologie - hlavní nebo nové matody sběru dat
9. Výsledky
10. Závěry - obvykle 1-3 jednoznačné věty

11. Diskuse - možné limity a přínosy výzkumu

12. Přehled použité literatury podle APA - max. 3 - 5 základních, stěžejních


4. Sborník (normy příspěvků do sborníku si pro lepší přehlednost můžete stáhnout zde)