Vtipy a komiksy o PhD studiu

 

Na konferenci můžete soutěžit o hodnotné ceny (knihy apod.) se svými kreslenými vtipy či komiksy na téma PhD studium.


Pravidla jsou následující:


Své kreativní výtvory v libovolném formátu vytištěné nebo přímo nakreslené na papíře přineste s sebou na registraci, kde vám bude přiděleno anonymní soutěžní číslo. Poté bude vás vtip či komiks vystaven k hodnocení všemi účastníky konference, kteří budou chtít hlasovat (každý účastník bude mít jeden hlas).

 

Vyhrávají první tři humorné příspěvky s nejvyšším počtem bodů. V případě shodného počtu hlasů se bude losovat. Vyhlášení vítězů proběhne společně s ostatními soutěžemi na závěr konference v sále Centaurus. Pořadatelé konference si vyhrazují právo neuveřejnit příspěvek, který by byl hrubě neetický či extrémně neslušný. Za zdárný průběh této soutěže zodpovídá a na dotazy odpovídá Miroslav Charvát

 


Užitečné wiki definice:


Vtip, anekdota, popřípadě fór či frk je krátké vyprávění, jehož účelem je pobavit příjemce (posluchače či čtenáře). Obvykle je založen na dvojznačnosti, absurditě nebo paradoxu, je stručný a směřuje k výrazné a úderné pointě.
Komiks je umělecké médium, někdy označováno jako „deváté umění“, ve kterém jsou za sebou chronologicky uspořádány kresby nebo jiná zobrazení s případným doprovodným textem v cílených sekvencích. Dohromady tedy vytvářejí celek, nejčastěji příběh. Jednomu obrázku, který většinou zachycuje jeden okamžik, se v komiksové terminologii říká panel. Podmínkou je, že panely musí být uspořádány juxtapozičně, tedy vedle sebe.

 Zajímavosti:


„Vtip je zdrojem slasti,“ napsal Sigmund Freud. "Narozdíl od jiných cest k ní, nevyvěrá tato z těla, ale ze slov či z obrázků."


Ve svém spisu o vtipu uvedl Freud ještě mnoho dalších zajímavých postřehů, např.:
„Ve veselé náladě dokáže asi většina lidí dělat žerty; schopnost vytvářet vtipy se vyskytuje pouze u mála osob nezávisle na náladě.“
„Vtip je nejsociálnější ze všech duševních výkonů směřujících k zisku slasti.“
„Sen je stále ještě, byť k nepoznatelnosti proměněné přání; vtip je rozvinutá hra.


FREUD, S. (2005). Vtip a jeho vztah k nevědomí. Sebrané spisy 6. díl.  Psychoanalytické nakl. J. Kocourek

 


Otevřenou otázkou zůstává, jak nervové spoje v mozku ovlivňují přístup člověka třeba ke kresleným vtipům.

Psycholožka Andrea Samsonová ze švýcarské univerzity ve Fribourgu se svými kolegy provedla pokus s dobrovolníky. Pomocí fMRI sledovali jejich mozky, když se dívali na devadesát kreslených vtipů různého charakteru i na obrázky, které nebyly vůbec směšné. Výsledky jasně ukázaly, že důležitý nebyl charakter vtipu. Nezáleželo dokonce ani na tom, zda šlo o vtipy společenské, politické, sexuální či o černý nebo absurdní humor. Důležitá byla pointa vtipu.


SAMSON A. C., ZYSSET S., HUBER O. (2008). Cognitive humor processing : Different logical mechanisms in nonverbal cartoons-an fMRI study.  Social neuroscience vol. 3, no2, pp. 125-140Těšíme se na Vaše reaktivní... pardon... kreativní výtvory ;o)

 

A ještě několik starších nápadů pro inspiraci:

Simpsonovi o PhD:  3  2  1


ROFL? Kdepak, jen slabý odvar toho, kam může sekce vtipů a komiksů na konferenci zajít!