Termíny přihlášek

 PhD existence 2012

 

•    do 1.1.2012 (23.59)   AKTIVNÍ ÚČAST (Přihlašování bylo již zastaveno z důvodu naplnění kapacity)

 

(prezentace a postery přineste prosím až na konferenci samotnou,

příspěvky - články do sborníku odezdejte v případě zájmu v dny konání konference)•    do naplnění kapacity (150 účastníků) či do 29. 1. 2012    PASIVNÍ ÚČAST (Přihlašování bylo již zastaveno z důvodu naplnění kapacity)

(pasivní účastník je registrovaným posluchačem konference bez vlastního příspěvku)


 

Mezinárodní studentské psychologické dny 2012:

  • do 30.11.2011       potvrzení účasti na soutěži, uvedení kontaktní osoby za vaši katedru, včetně elektronické adresy, na kterou budeme nadále zasílat informace o soutěži. Dále sdělení předběžného počtu účastníků za přihlašovanou katedru. Vše zasílejte na adresu: sona.lemrova(at)upol.cz 

Soutěžní práce musí být odevzdány:

  • do 30.11. 2011     1x v elektronické verzi (ve formátu pdf) na e-mail
  • do 30.11. 2011     abstrakt   (v požadovaném rozsahu, jazyk český či slovenský a anglický)
  • do 31. 12. 2011    2x v tištěné verzi na adresu -  Katedra psychologie, Filozofická Fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc.

Další termíny:

  • do 30.11. 2011     nahlášení (jmenovitě) účastníků soutěže (1 porotce, 2 studenti)