Mezinárodní studentské psychologické dny 2012

 

V rámci česko-slovenské psychologické konference pro doktorandy, "PhD existence II", proběhnou paralelně Mezinárodní studentské psychologické dny 2012 a současně proběhne celoslovenské kolo ŠPD.

 

 

      Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

      Katedra psychologie FF  Univerzity Palackého v Olomouci bude ve dnech 30. – 31. ledna 2012 pořádat 12. ročník Mezinárodní soutěže studentských prací. Současně proběhne i Celoslovenské kolo ŠPD.

 

Dovolte mi, abych vás, za všechny své kolegy, pozvala na zmíněnou soutěž. Je pravda, že jsme tentokrát termín posunuli na neobvyklé datum, důvodem však bylo, na základě velmi kladných ohlasů z vaší strany, opět propojit soutěž studentských prací s konferencí PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech konferencí, pořádanou mými mladšími kolegy.

 

Pro tento ročník (soutěže i konference) byly vybrány prostory Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, které se nachází v centru města. Pokud si na www stránkách vyhledáte informace o této budově, dočtete se, že jde o „barokní budovu bývalého jezuitského konviktu, jednu  z nejstarších součástí olomoucké univerzity. Po náročné a velkorysé rekonstrukci získala Univerzita Palackého prostorný historický komplex s mnoha originálními prostorami“. Chci věřit, že výběr krásného a příjemného prostředí, včetně organizačních dovedností pracovníků a studentů naší katedry, převáží nad jistým nepohodlím, jež mohl uspíšený lednový termín některým katedrám způsobit.

 

 

      Těšíme se na shledání se známými i novými kolegy v Olomouci, v lednu 2012

 

Za organizační výbor MSPD  Soňa Lemrová

 

Základní informace k přihláškám naleznete zde


Katedry psychologie, které přislíbily účast:


České katedry
 
 

1.
Katedra psychologie
FF UP Olomouc
 
2.
Katedra psychologie
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno

Porotce:  Doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D


3.

Psychologický ústav
FF Masarykova Univerzita Brno

 

4.
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta, Katedra psychologie

 

5.
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta, Katedra psychologie

 

Slovenské katedry:

 

6.
Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa Nitra


7.
Katedra psychológie,
Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Porotce:  Doc. PhDr.  Peter Halama

 

8.
Katedra Psychologie,
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

 

9.
Katedra psychológie
Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku

 

10.
Katedra psychológie
FF Univerzita Komenského Bratislava

 

11.
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Katedra klinickej psychológie a psychológie zdravia 

 


Plakát ke stažení zde