Základní informace k organizaci soutěže


Soutěž bude probíhat v budově Uměleckého centra Univerzity palackého v Olomouci

(Univerzitní 3, 771 80 Olomouc)

 

Podmínky pro přihlášení soutěžních prací:

  • Každá katedra může nominovat maximálně dva studenty, kteří budou prezentovat své studentské práce. Podmínka, maximálně dva studenti za každou katedru, platí i pro případ, že nominované práce mají více jak jednoho autora.
  • Každá katedra může nominovat jednoho zástupce (akademického pracovníka) do poroty. Hodnocení prací bude na základě kritérií, která každý porotce obdrží předem.
  • Mezinárodní kolo soutěže bude rozděleno na dvě sekce – na bakalářskou a magisterskou. V každé sekci budou vyhlášeny vítězné práce.

Do bakalářské sekce budou zařazeni studenti (a jejich práce), kteří v době konání soutěže studují na úrovni bakalářského stupně studia (nebo 1. až 3. ročník pětiletého magisterského studia).

Do magisterské sekce budou zařazeni studenti, kteří v době konání soutěže studují na úrovni navazujícího magisterského studia (příp. 4. či 5. ročník pětiletého magisterského studia). Pro zařazení do sekce je tedy určující aktuální ročník studia.

 

Parametry soutěžních prací:

  • Maximální rozsah:  30-40 normostran, bez příloh (normostrana = 1800 znaků).
  • Struktura práce by měla odpovídat  odbornému textu.
  • Součástí soutěžní práce je abstrakt v rozsahu maximálně 1500 znaků v českém/slovenském jazyce a dále jeho anglická verze. Abstrakty musí být zaslán v předstihu před termínem odevzdání plné verze soutěžní práce.
  • Ústní prezentaci soutěžních prací je vymezen časový limit 15 min., dalších 10 minut je vyhrazeno diskusi. Při překročení časového limitu může být prezentace přerušena. Při prezentaci lze využít dataprojektor, (jiné požadavky na techniku sdělte při zaslání přihlášky do soutěže).

Ceny pro účastníky:

Vítáme možnosti vašich kateder přispět na ceny účastníkům soutěže (knihy, časopisy, sborníky atd.)

 

Důležité termíny:

do 30.11.2011       potvrzení účasti na soutěži, uvedení kontaktní osoby za vaši katedru, včetně elektronické adresy, na kterou budeme nadále zasílat informace o soutěži. Dále sdělení předběžného počtu účastníků za přihlašovanou katedru. Vše zasílejte na adresu: sona.lemrova@upol.cz

          

Soutěžní práce musí být odevzdány (pozor, termíny byly na žádost kateder posunuty o 1 měsíc):

 

do 30.12. 2011     1x v elektronické verzi (ve formátu pdf) na adresu

 

do 30.12. 2011     abstrakt   (v požadovaném rozsahu, jazyk český či slovenský                                                                         a anglický)

 

do 31. 12. 2011    2x v tištěné verzi na adresu -  Katedra psychologie,                                                                                                                                                                       Filozofická Fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc.

 

Další termíny:

 

do 20.12. 2011     nahlášení (jmenovitě) účastníků soutěže (1 porotce, 2 studenti)

 

Bližší informace týkající se organizačního zajištění soutěže budou zaslány dodatečně (ubytování, strava, konkrétní místnosti určené pro soutěž, časový harmonogram apod.).

 

Kritéria hodnocení ke stažení zde.

                                                                                                                                                          

 

Těšíme se na setkání v Olomouci v roce 2012 při dalším ročníku mezinárodní soutěže studentských prací,

 

           

PhDr. Soňa Lemrová, PhD.                                                      vedoucí organizačního týmu MSPD Olomouc 2012